Daily Archives: May 27, 2016

  • 0

H-10 Ramadhan

Category : Dakwah Kreatif

WhatsApp-Image-20160527

[H-10 RAMADHAN]
20 Sya’ban 1437 H

Dari Ibnu Mas’ud RA. ia berkata: “Rasulullah SAW. bersabda, “Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah (Al-Qur’an) maka akan memperoleh satu kebaikan. Setiap satu kebaikan di balas dengan sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan: ALIF LAAM MIIM itu satu huruf, tetapi ‘alif’ satu huruf ‘laam’ satu huruf dan ‘miim’ satu huruf. (HR. Tirmidzi. Dia berkata: “hadis ini hasan-shahih.”)

Semangat menyongsong Ramadhan guys.

KAMIL Pascasarjana ITB